Berita

Youth Fellowship: Shining Star


Sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. (Filipi 2:15b)

Youth Fellowship GRII BSD

Shining Star

Saturday 10 February 2018 17:00

Contact Person:
Adhitya 0819-3217-8385, Deborah 0812-3363-4883
Instagram: YOUTHGRIIBSD

Archives